xxxxx

Måste ett ekohus vara komplicerat?

Ekoarkitekt Varis Bokalders svarar

Första internationellt certifierade passivhuset i Sverige

Företaget Fiskarhedenvillan har i Upplands Väsby, Buy cialis without prescription norr om Stockholm, byggt Sveriges första passivhus, som är certifierat enligt den internationella passivhus definitionen.

text: Varis Bokalders

Bygga ekohus i villaområde- visst går det

De köpte den avstyckade tomten i maj 2010 utan någon klar uppfattning om hurdant hus de skulle bygga på den. Men redan midsommar 2011 Cialis cost var det inflyttning i ”Villa Adolfi” – ett välplanerat, Cialis professional personligt och smart miljöhus byggt för samma pengar som ett ordinärt kataloghus.

Därför byggs det sjuka hus!

Jag har ett tveksamt förtroende för den moderna byggmaterialindustrin. – Det är en fragmentiserad bransch med problematiska maktstrukturer och ett utbrett revirtänkande, säger byggmästare Bengt Adolfi