xxxxx

Måste ett ekohus vara komplicerat?

Ekoarkitekt Varis Bokalders svarar

Kritiken mot passivhusen

Nu har den kommit, Cialis canada online pharmacy boken som kritiserar passivhusen på ett konstruktivt sätt.
Författarna menar att den nya norska passivhusnormen missar många viktiga aspekter som kan bidra till, inte bara energisnåla, men också mer miljövänliga och hälsosamma hus.
text och bild: Varis Bokalders

Första internationellt certifierade passivhuset i Sverige

Företaget Fiskarhedenvillan har i Upplands Väsby, norr om Stockholm, Cheap canadian viagra byggt Sveriges första passivhus, som är certifierat enligt den internationella passivhus definitionen.

text: Varis Bokalders

Därför byggs det sjuka hus!

Jag har ett tveksamt förtroende för den moderna byggmaterialindustrin. – Det är en fragmentiserad bransch med problematiska maktstrukturer och ett utbrett revirtänkande, Buy generic propecia säger byggmästare Bengt Adolfi