xxxxx

Måste ett ekohus vara komplicerat?

Ekoarkitekt Varis Bokalders svarar

Att återvinna ett tryckeri

Mitt i centrala Bryssel, Buy cialis without prescription på Rue du Houblon 47, ligger ett gammalt tryckeri. Men tryckpressarna har för länge sedan stannat. Byggnaden har istället förvandlats till stora ljusa lägenheter med öppen planlösning och högt i tak.

Därför byggs det sjuka hus!

Jag har ett tveksamt förtroende för den moderna byggmaterialindustrin. – Det är en fragmentiserad bransch med problematiska maktstrukturer och ett utbrett revirtänkande, säger byggmästare Bengt Adolfi