xxxxx

Måste ett ekohus vara komplicerat?

Ekoarkitekt Varis Bokalders svarar

EKO-Guide Stockholm

Fika i Stockholm?
Passa på att äta ekologiskt,
Online levitra price dricka Sveriges mest etiska kaffe eller njut av glass framställd av organiska, naturliga råvaror.
Kloka hem guidar till huvudstadens gröna oaser.

Bygga ekohus i villaområde- visst går det

De köpte den avstyckade tomten i maj 2010 Buy generic propecia utan någon klar uppfattning om hurdant hus de skulle bygga på den. Men redan midsommar 2011 var det inflyttning i ”Villa Adolfi” – ett välplanerat, personligt och smart miljöhus byggt för samma pengar som ett ordinärt kataloghus.

Därför byggs det sjuka hus!

Jag har ett tveksamt förtroende för den moderna byggmaterialindustrin. – Det är en fragmentiserad bransch med problematiska maktstrukturer och ett utbrett revirtänkande, säger byggmästare Bengt Adolfi