xxxxx

Måste ett ekohus vara komplicerat?

Ekoarkitekt Varis Bokalders svarar

Därför byggs det sjuka hus!

Jag har ett tveksamt förtroende för den moderna byggmaterialindustrin. – Det är en fragmentiserad bransch med problematiska maktstrukturer och ett utbrett revirtänkande, säger byggmästare Bengt Adolfi